Sr NoनावDownaload
1बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष अंतिम पात्र यादी..डाउनलोड करा
2बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष यांच्या करीता सूचना....डाउनलोड करा
315 वा वित्त आयोग वैद्यकीय अधिकारी UHWC अंतिम अपात्र यादीडाउनलोड करा
4स्टाफ नर्स आक्षेप पडताळणी अहवालडाउनलोड करा
5बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष अंतिम अपात्र..डाउनलोड करा
6विशेष तज्ज्ञ (Specialist )अंतिम पात्र यादीडाउनलोड करा
7MICROBIOLOGIST पात्र यादी..डाउनलोड करा
8विशेष तज्ज्ञ (Specialist ) अंतिम अपात्र यादीडाउनलोड करा
9EPIDEMIOLOGIST अंतिम पात्र -अपात्र यादी..डाउनलोड करा
1015 वा वित्त आयोग UHWC वैद्यकीय अधिकारी अंतिम पात्र यादी.डाउनलोड करा
11बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी आक्षेप पडताळणी अहवालडाउनलोड करा
12NUHM पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी अंतिम पात्र -अपात्र यादीडाउनलोड करा
13Sanitary Inspector Institute List_0001-1-35डाउनलोड करा
14वैद्यकीय अधिकारी Epidemiologist आक्षेप पडताळणी अहवालडाउनलोड करा
15स्टाफ नर्स अंतिम पात्र -अपात्र यादीडाउनलोड करा
16वैद्यकीय अधिकारी NUHM 15 WAAवित्त आयोग अंतर्गत पद नामाचा उल्लेख नसलेले अंडाउनलोड करा
17विशेष तज्ज्ञ अंतिम अपात्र यादीडाउनलोड करा