Sr NoNameDownaload
1बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष अंतिम पात्र यादी..Download
2बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष यांच्या करीता सूचना....Download
315 वा वित्त आयोग वैद्यकीय अधिकारी UHWC अंतिम अपात्र यादीDownload
4स्टाफ नर्स आक्षेप पडताळणी अहवालDownload
5बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी पुरुष अंतिम अपात्र..Download
6विशेष तज्ज्ञ (Specialist )अंतिम पात्र यादीDownload
7MICROBIOLOGIST पात्र यादी..Download
8विशेष तज्ज्ञ (Specialist ) अंतिम अपात्र यादीDownload
9EPIDEMIOLOGIST अंतिम पात्र -अपात्र यादी..Download
1015 वा वित्त आयोग UHWC वैद्यकीय अधिकारी अंतिम पात्र यादी.Download
11बहूउदेशिय आरोग्य कर्मचारी आक्षेप पडताळणी अहवालDownload
12NUHM पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी अंतिम पात्र -अपात्र यादीDownload
13Sanitary Inspector Institute List_0001-1-35Download
14वैद्यकीय अधिकारी Epidemiologist आक्षेप पडताळणी अहवालDownload
15स्टाफ नर्स अंतिम पात्र -अपात्र यादीDownload
16वैद्यकीय अधिकारी NUHM 15 WAAवित्त आयोग अंतर्गत पद नामाचा उल्लेख नसलेले अंDownload
17विशेष तज्ज्ञ अंतिम अपात्र यादीDownload