अनुक्रमांकलक्ष द्याडाउनलोड करा
1National policy on stree vendor 2009डाउनलोड करा
2pathvikreta yojana 2017डाउनलोड करा
3पथविक्रेता सर्वेक्षण यादी दि.२८.२.२०२३ पर्यंतडाउनलोड करा
4मनपा पथविक्रेता उपविधी २०२१डाउनलोड करा
5Administrative Resolution No 1 to 82डाउनलोड करा
6राजपत्र 3 AUG 2016 (1)डाउनलोड करा