Message
  • लातूर शहर महानगरपालिका लातूर - सरळ सेवा भरती १३ संवर्गाची मेरिट लिस्ट  प्रसिद्ध
  • थकबाकीसह संपूर्ण मालमत्ता कराचा एकरकमी भरणा केल्यास माहे जून ७% सूट अनुज्ञेय राहील
  • ऑनलाईन पेमेंट करिता नमूद केलेल्या लिंक वर जावे
  • महिला / दिव्यांग व्यक्ती यांच्या नावे असलेल्या निवासी मालमत्तेस चालू वर्षाच्या मालमत्ता करात 5% सुट अनुज्ञेय राहील.
  • स्वातंत्र सैनिक किंवा त्यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या एकाच निवासी मालमत्तेस फक्त चालू वर्षाच्या मालमत्ता करात 50% सुट देण्यात येत आहे.
  • मनपा हद्दीतील ज्या मालमत्तेवर सलग 3 वर्ष रेनवॉटर हार्वेस्टींग / सौर उर्जा प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यान्वित असेल, अशा मालमत्तांना फक्त  एकाच वेळेस चालू वर्षाच्या मालमत्ता करात 5% सुट लागू राहील.
  • जे मालमत्ता धारक कराचा भरणा ऑनलाईन करतील त्यांना फक्त चालू वर्षाच्या मालमत्ता करामध्ये माहे ऑगष्ट 2024 अखेर पर्यंत अतिरीक्त 3% सुट लागू राहील.
  • महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2021 स्वतःच्या इलेक्ट्रीक वाहनास चार्जींग स्टेशन असल्यास फक्त चालू वर्षाच्या मालमत्ता करात 2% सुट लागू राहील

Mr. Babasaheb Manohare

Commissioner
Latur City Municipal Corporation
swach-bharat
na
Vasundhara
AMRUT

Follow us on Social Media

FACEBOOK

LATEST UPDATES

लातूर शहर महानगरपालिका लातूर - सरळ सेवा भरती १३ संवर्गाची मेरिट लिस्ट प्रसिद्ध

निवड यादी mpw सुचना पञक

निवड यादी वैद्यकीय अधिकारी,15 वा वित्त आयोग, विशेष तज्ज्ञ मुलाखत दि 12,/03/2024

थेट मुलाखत ( Walk -Interview )

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम दि.3 मार्च 2024 लातूर शहरातील सर्व बूथची यादी

NUHM /15 वा वित्त आयोग अंतर्गत निडव यादी प्रसिद्ध.....

Admit Card live for all candidates

Total Post wise and Category Wise Application Count of the Latur Corporation Recruitment

NUHM/ 15 वा वित्त आयोग आंतर्गत पदभरती पात्र /अपात्र यादी

CUSTODAN म्हणून नियुक्ती‍ करणे बाबत डॉ.महेश पाटील (मानधन)

सुधारित लातूर शहर महानगरपालिका लातूर आरोग्य विभगाचे वेळापत्रक

पशु सर्वधन / ई न्‍युज मध्‍ये ३० दिवसठी ठेवणे

Latur City Corporation New Recruitment of 80 Post 23-24

लातूर शहर महानगरपालिका लातूर वैद्यकीय अधिकारी UHWC, NUHM SPECIALIST, MICROBIOLOGIST, EPIDEMIOLOGIST, निवड यादी व प्रतीक्षा यादी.....

QUICK LINKS