Sr NoNameDownaload
1लातूर शहर महनगरपालिका लातूर Poly clinic SpecialistDownload
2लातूर शहर महानगरपलिका लातूर MICROBIOLOGIST निवड यादीDownload
3लातूर शहर महनगरपालिका लातूर UHWC वैद्यकीय अधिकारी निवड यादी व प्रतीक्Download
4लातूर शहर महानगरपालिका लातूर EPIDEMIOLOGIST निवड यादी व प्रतीक्षा यादीDownload
5लातूर शहर महानगरपालिका लातूर NUHM पूर्ण वेळ वैद्यकीय अधिकारी निवड यादDownload
6पदभरती-२०२४Download