लातूरला आठवड्यातून दोनदा पाणी देण्यात प्रशासनाला यश -बाबासाहेब मनोहरे आयुक्त,मनपा, लातूर