लातूर शहर महानगरपालिका ८० पदासाठी सरळसेवा भरती – २३-२४ (अर्ज करण्यासाठी लिंक २२-१२ -२०२३ वेळ दु. ४.००)