लातूर शहर महानगरपालिका इंटरप्राईज इनफॉरमेशन पोर्टलवर आपले स्वागत आहे.

लातूर शहर महानगरपालिका इंटरप्राईज इनफॉरमेशन माहिती पोर्टल मध्ये आपले स्वागत आहे. गुणवत्तापुर्वक नागरिसेवा देण्यास आमचा प्रयत्न आहे, आम्ही या पोर्टलद्वारे आपल्या हाताचे बोटावर कॉर्पोरेशन आणण्यासाठी आनंदी आहोत.

मा. महापौर/मा.उपमहापौर/मा.आयुक्त

  • लातूर

    लातूर महानगरपालिका आयुक्त आयुक्‍त, महाराष्‍ट्र राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे राज्‍य संवर्गातील अधिकारी

    जास्त>>