लातूर शहर महानगरपालिका संकेतस्‍थळावर आपले स्वागत आहे.

लातूर शहर महानगरपालिका संकेतस्‍थळ (इंटरप्राईज इनफॉरमेशन पोर्टलवर) आपले स्वागत आहे.

मा. महापौर/मा.उपमहापौर/मा.आयुक्त

 • महापौर

  महापौर आपले शहर हरित शहर व स्‍वच्‍छ शहर बनवा, प्रती घर किमान एक झाडाची लागवाड करावी...

  जास्त>>
 • उपमहापौर

  उपमहापौर जलपुर्नरभरणाद्वारे दुष्‍काळमुक्‍त लातूर साकार करु या..

  जास्त>>
 • आयुक्‍त

  आयुक्‍त आपले कराचा भरणा नियमीत करुण शहराचे विकासात हातभार दया.

  जास्त>>
 • सभापती

  सभापती आपले कराचा भरणा करुण शहराचे विकासात हातभार लावावा

  जास्त>>